Meer oor ons...


 
Ons is nou al 26 jaar besig met berading en bevryding en met die aanbied van         kursusse. Die kursusse is gewoonlik drieledig: vir persone om self vry te kom  sodat hulle  in totale oorwinning kan lewe;  vir voorbidders;   om jou te leer om self bevryding toe te pas op mense wat vasgevang is in die leuen van die vyand.   Ons weet dat dit die Here is wat ons gewillig en bekwaam gemaak het en nog steeds maak.  Ons altwee  het n baie spesifieke opdrag van die Here ontvang om betrokke te raak by die stukkend en die seer van mense en om Sy heerlike genesing te bring vir hulle wat  Hom so nodig het.

  Ons glo in n drie-enige God -  Vader, Seun en Heilige Gees.  Ons glo dat almal uit   Adam as sondaars gebore word en dat volledige verlossing slegs verkry word       deur die aanneming as kinders van God wat vir ons bewerk is deur die                     soenverdienste van Sy Seun, Jesus Christus, op Golgota aan die kruis.

 Ons bied naweekkursusse aan en reageer op uitnodigings. Die kursus is baie geskik vir selgroepe, Bybelstudiegroepe, gemeentes, jeugwerkers, onderwysers en ouers. Tieners self vind baie baat by die bywoning van die kursus.

Daar is ook n dvd reeks beskikbaar wat die inhoud van die kursus bevat asook videomateriaal van bevrydingssessies.

 Ons woon in Mosselbaai.  

 Vir die van julle wat gevra het,  ons bankbesonderhede is as volg :

       Free to Serve

       ABSA    925 5210100   Spaarrekenning

       Takkode 632005

  

Jesus is die o
orwinnaar !

Pieter en Helene Theron

Berading en Bevryding


Eers as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees.
 Joh 8:36